Dagskonferansen 2018. Forelesningsnotater.

 

171011 ask foreldre4

Signhild Skogdal fortalte fra sitt doktorgradsarbeid: "Mellom ulike skolekulturer". Foredraget finnes HER.

Kristine Stadskleiv fortalte fra sitt doktorgradsarbeid: "Forholdet mellom språk, ekspressive ferdigheter og eksekutiv fungering hos barn med store tale- og bevegelsesvansker". Foredraget finnes HER.

Liss Ingebrigtsen og Ranveig Nørgaard fortalte om ASK prosjekt i Stokke kommune. Foredraget finnes HER.

Marie Elise Axelsen informerte om oppdraget Statped er gitt fra kunnskapsdepartementet vedrørende ASK i perioden 2017 til 2020. Foredraget finnes HER.