ISAAC Norge filmfestival- informasjon.

Har du lyst til å lage film?

170214 film 240x240Har du lyst til å lage film? Da har du mulighet til å delta på ISAAC Norges filmfestival 25. april på konferansen vår på Sundvolden. Temaet er "ASK for alle". Frist for å sende inn er 20.februar 2017.

Her finner du mer informasjon.