The ISAAC Fellowship Award til professor Stephen von Tetzchner!

160829 isaac 4Denne æresbevisningen gis til medlemmer av ISAAC for langvarig og viktig innsats nasjonalt og internasjonalt. Utmerkelsen er livsvarig for de som mottar den.

Her kan du lese mer om dette.