Regional ASK- konferanse, "felles innsats i Nord".

Invitasjon til Regional ASK- konferanse, "FELLES INNSATS I NORD".

170807 FELLES INNSATS I NORD

 

 

 

 
Målgruppe:
Foresatte, kommunalt ansatte i barnehager, skoler, PPT, Helse og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord med ansvar for barn, unge og voksne med språk og kommunikasjonsvansker.