Utvelgelsesteknikker

Kartlegging av utvelgelsesteknikker henger tett sammen med flere andre områder, blant annet motorikk. Utvelgelsesteknikker er de måtene som personen benytter for å uttrykke seg. Det vil gjerne være snakk om flere ulike måter å gjøre dette på, og de vil ofte varierer i hyppighet og effektivitet. Hvor effektiv en uttrykksform er vil variere fra kommunikasjonspartner til kommunikasjonspartner, og fra samtaletema til samtaletema. Det som kan oppfattes som effektivt hos personen selv trenger ikke oppfattes som effektivt for kommunikasjonspartnere, da denne ikke trenger å forstå hva budskapet er.

Eksempler på utvelgelsesteknikker kan være: -Bruk av en kroppsdel, f.eks bruke pekefinger til å peke ut symboler med.

-Bruk av ulike hjelpemilder som f.eks hodemus og øyestyring.

-Ikonisk koding (semantisk kompresjon, f.eks MinSpeak).

-Morse-koder. -Ikke-elektronisk skanning (f.eks partner assistert).

-Elektronisk skanning (bryter-styring).

Andre sentrale utvelgelsesteknikker kan være:

Øyepeking.

Artikkel i Dialog nr 1/99 ved Anette Diesen som omhandler framgangsmåte i hvordan man lager øyepeketavler kan lastes ned HER.

Andre del fra Anette Diesens artikkel fra Dialog nr 1/2000 som omhandler fremgangsmåter for å lage øyepeketavler lastes ned HER

I Unni Haglunds forelesningsnotat fra Isaac Norges dagskonferanse i 2006 beskrives prosessen med å utarbeide en øyepeketavle til Per. Forelesningsnotatet inneholder også øyepeketavlen som brukes i dag. Forelesningsnotatet og øyepeketavlen kan lastes ned HER

Emmy Kjelmann foreleste på samme dagskonferanse om praktiske erfaringer i bruk av øyepeketavler til to beboere ved Behandlingscentret Østerskoven i Danmark. Hennes forelesning kan lastes ned HER

Gunnar kommuniserer med øynene sine :“I dag har Gunnar mer kontroll på livet enn de aller fleste i samme situasjon. Han og kjeden av hjelpetiltak rundt ham er til å lære av. Når alle har et felles mål, og viljen til handling er til stede i alle ledd, blir det lettere å se og realisere mulighetene til den enkelte pasient.” Les mer om Gunnars historie HER

Partner-assistert auditiv skanning (PAS)

Dette er en kommunikasjonsform hvor kommunikasjonspartneren har en sentral rolle for at personen skal få uttrykt hva han ønsker å si. Partnerstøttet auditiv skanning forkortes ofte til PAS, og det er et kommunikasjonshjelpemiddel for mennesker som ikke har talespråk som primær måte å uttrykke seg på, og som har så store fysiske- og synsmessige vansker, at de har problemer med å bruke alternative uttrykksformer som håndtegn, talemaskiner, grafiske symboler og bilder.

PAS er en spørreteknikk, hvor kommunikasjonspartneren stiller spørsmål på en systematisk måte og etter et bestemt mønster. Personen kan dermed alltid føle seg sikker på at han blir spurt og han får uttrykt det han har på hjertet uansett hvem han er sammen med.

Under finnes artikler og forelesningsnotater som beskriver bruk av partnerassistert auditiv skanning nærmere. Artiklene vil gi god informasjon og innføring i området. Lenger ned på siden finnes annet relevant fagstoff og materiell knyttet til PAS.

“Spørg mig om noget”, Partnerstøttet auditiv skanning (PSAS)
Artikkel fra DIALOG nr 2/2006 av Trein Bojsen, Annemette Seigneuret og Nina Schou. Artikkelen gir en inngående beskrivelse av metodikken med flere bruker-eksempler. Artikkelen er en god innføring i emnet og gir flere eksempler på bruk. Den kan lastes ned HER

Auditiv skanning etter Gayle Porters prinsipper
Ergoterapeutspesialist Tone Mjøen v/Habiliteringstjenesten i Vestfold la fram både teoribakgrunn og eksempler på auditive skanning bøker på Dagskonferansen 2006. Forelesningsnotatet finnes HER