Informasjonsbrosjyre rettet spesielt mot lærere og ASK i skolen.

Brosjyren er rettet mot lærere og ble laget i forbindelse med endringene i opplæringsloven i august 2012. Den ble redigert i 2014. Den kan lastes ned  på bildet

 

 

 

 

 

 

 

 

170104 laererbrosjyre 267x383 2