Talking Mats

Talking Mats er et lav-teknologisk vurderingsredskap som kan hjelpe mennesker som har kommunikasjonsvansker med å få uttrykt ønsker og synspunkter. Materialet er utviklet i Skottland av Joan Murphy og hennes kollegaer ved The AAC Research Unit, Stirling University I Skottland. Metoden passer for både barn, unge og voksne. Materialet er ikke en kommunikasjonsløsning, men et supplement til å få uttrykt ønsker og synspunkter.

Materialet er forholdsvis enkelt i bruk, og består av en matte og et sett med grafiske symboler som festes på matten med borrelås. Matten utstyres med en visuell skala bestående av to eller flere grader av synspunkter, fra positiv mot negativ. Videre utstyres matten med et tema, for eksempel aktiviteter. Til temaet; aktiviteter, følger en bunke med grafiske symboler med forskjellige aktiviteter. Det vil alltid være behov for blanke symbolkort og pen i tillegg.

Etter at ASK-brukeren har fortalt hvilke aktiviteter hun ”liker”, ”liker ikke” og ”liker sånn passe” tas det bilde av matten. Det kan lages undermatter av de aktivitetene man vil vite mer om, slik at vedkommende kan få utdype hva det er som gjør at hun ikke er helt sikker på dette med kino. Ved å gjøre det på denne måten kan vedkommende finne ut at det er faktisk noe hun liker med kino og hun blir mer spesifikk på hva det er hun ikke liker.

Mattene kan man kjøpe hvor som helst, og man kan bruke de grafiske symbolene som passer brukeren best. Personen må også kunne peke eller gi uttrykk for hvor symbolet skal plasseres. Det kan gjøres ved håndpeking eller blikkpeking. Vedkommende må ifølge Joan Murphy ha symbolforståelse og kunne forstå to nøkkelord i en setning.

Dersom man ønsker kan man kjøpe ferdige pakker med matter, symboler og trenings DVD. Du kan lese mer eller bestille materiellet på http://www.talkingmats.com/. Materialet er også oversatt til svensk, og kan bestilles gjennom det svenske Hjälpmedelsinstitutet. Det er selvfølgelig også mulig å lage materialet selv gjennom bruk av symbolkort. Det arrangeres jevnlig kurs i Talking Mats, som er en fin innføring i metoden.

I bladet vårt, Dialog, ble det i 2007 skrevet to artikler om metodikken.