ISAAC Norge er godkjent søkerorganisasjon for midler fra Extrastiftelsen

171705 extrastiftelsen logo3

Nå er det ny mulighet for å søke om prosjektmidler fra ExtraSiftelsen.

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste idèene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé, men mangler midler til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte.

Tilgang til søknadskjema og innloggingsinformasjon til søknadsportalen Extraweb, får du av Isaac Norge.

Søk om midler til helseprosjekter eller forskning. Se mer på undersider til venstre om dette og om forskjellige søknadsfrister.

Les retningslinjene på  www.extrastiftelsen.no/sok/

Ta kontakt med prosjektkoordinator Odd Helge Winje dersom du ønsker mer informasjon, oh.winje@gmail.com