Søk om midler til Helseprosjekter

Flere helseprosjekter har fått støtte fra ExtraStiftelsen ved å søke midler via Isaac Norge. 

Ønsker du å søke om midler til helseprosjekt?

Frister HelseVår:

  • 1.februar – frist for å sende søknad til Isaac Norge
  • 1.mars – frist for fullstendig søknad
  • 15.mars kl. 15.00 – frist for Isaac Norge til å sende søknaden videre til ExtraStiftelsen.

Frister HelseHøst:

  • 1.august – frist for å sende søknad til Isaac Norge
  • 1.september – frist for fullstendig søknad
  • 15.september kl. 15.00 – frist for Isaac Norge til å sende søknaden videre til Extrastiftelsen

Les mer om ExtraStiftelsen
Les mer om å søke støtte
Les mer om ExtraStiftelsens retningslinjer for helseprosjekter