Oktober-Awareness Month- med fokus på ASK

Oktober er den internasjonale måneden hvor det verden rundt er et spesielt fokus på ASK- Awareness Month.

Oktober er den internasjonale måneden hvor det verden rundt er et spesielt fokus på ASK- Awareness Month. Hva kan du gjøre der du jobber, bor eller oppholder deg for å sette et spesielt fokus på ASK? Hva med å invitere til lunch hvor det bare skal brukes talemaskin/ kommunikasjonsbok/ tematavle/ tegn? Det finnes en facebookgruppe -International AAC Awareness Month-som man kan melde seg inn i og fortelle andre at finnes. Sett fokus på kommunikasjonsrettigheter og bruk gjerne denne plakaten (pdf format).

ideelle rettigheter2