Ratifisering av FN-konvensjonen

Det gleder oss i Isaac at det nå nærmer seg en ratifisering av FN-konvensjonen. Ratifiseringen er tenkt ferdig sommeren 2013. Ask er omtalt i kap 4 i dokumentet, og også lovpresiseringen som skal til behandling i Stortinget nå i juni.

Les mer om dette her.