Møte med ekspertutvalget i spesialpedagogikk

ISAAC Norge ba i vår om et møte med ekspertutvalget som skal gi Kunnskapsdepartementet råd om fremtidige utdanninger i spesialpedagogikk. Les mer om ekspertutvalg i spesialpedagogikk her.

Her kan du lese brevet og vedleggene vi sendte til utvalget: Brev til ekspertutvalget i spesialpedagogikk, Notat om grunnleggende ferdigheter for elever som bruker ASK og Notat om læremidler for elever som bruker ASK.

ISAAC Norge ble invitert på møte den 13. mai 2013. Fra ISAAC møtte Tone Mjøen, Stephen von Tetzchner, Sylvi Storvik og Torunn R. Borgersen. Hovedtemaer var behovet for å få ASK forankret i de spesialpedagogiske utdanningene, Statped sin rolle, ASK-kompetanse i PPT og mulighet for en nordisk ASK-master.