Veileder -ASK i barnehagen.

160804 barnehage+jente3Veileder for deg som har eller skal ha barn med behov for ASK i barnehagen. Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Eksempler kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges meining av andre, er også alternative kommunikasjonsformer.

ASK i barnehagen- veileder.