Samvalg

 

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelser og behandlingsmetoder som er best for deg. Dette gjelder også ved valg av ASK dersom du er innlagt på sykehus eller på en rehabiliteringsinstitusjon. https://helsenorge.no/samvalg-seksjon

 

Illustrasjon av lege og pasient i samvalg