ISAAC -en internasjonal medlemsorganisasjon

ISAAC er en internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre kommunikasjonsmulighetene for barn og voksne med omfattende kommunikasjonsvansker.

Aktør i eget liv

Hvordan tilrettelegge for inkludering og medvirkning for personer som benytter ASK.

Velkommen til 2 dagers digital konferanse 26. og 27. april 2022

Lære mer

FAGSTOFF

Sidene med fagstoff består av teori, metodikk og materiell til bruk i alternativ og supplerende kommunikasjon. Fagstoff inneholder flere undersider.

Lære mer

RETTIGHETER

ISAAC Norway has as one of its priority areas to work to promote the rights of people in need of ASK. The board and rights group in ISAAC Norway work continuously in this area.

Lære mer

KOMMENDE AKTIVIETER

Jun 07, 2022
David McNaughton om Overganger og ASK
Apr 26, 2022
Digital konferanse 26-27. april

NYHETER

Webinar: David McNaughton om overganger

Isaac Konferansen 2022

ISAAC konferansen 2022

ISAAC KONFERANSEN 2022 ER DIGITAL

ISAAC - er en forkortelse for "International Society of augmentative and alternative communication"

ISAAC is an international member organization that works to improve communication opportunities for children and adults with extensive communication difficulties.

isaac logo
Logg inn