Søk
Close this search box.

AAC Journal

AAC Journal er Isaac internasjonalt sitt fagblad. Bladet sendes i posten til dem som abonnerer, det er på engelsk, inneholder artikler av høy faglig kvalitet som er blitt vurdert i forkant. AAC Journal kommer ut 4 ganger pr. år. 

Som medlem i Isaac får du dette bladet til redusert pris. Prisen kan bli justert årlig bl.a. avhengig av valutakurs og hva Isaac internasjonalt fakturerer oss. P.t. koster AAC Journal kr. 700 pr. år hvis en ikke er medlem.

Prisene for Isaac-medlemmer er i 2022 Kr. 400 pr. år.

Internasjonale bedriftsmedlemmer eller institusjonsmedlemmer har AAC Journal inkludert i medlemsprisen.

AAC er ISAACs offisielle vitenskapelige tidsskrift om alternativ kommunikasjon. Det kommer ut hvert kvartal, publisert av Taylor & Francis (mars, juni, september og desember).

ISAAC AAC tidsskrift har en internasjonal og tverrfaglig leserkrets. Oppgaven er å dokumentere kunnskapsgrunnlaget, fremme forståelse og bidra til å forbedre forholdene for personer med komplekse kommunikasjonsbehov og familiene deres, inkludert personer i alle aldre med medfødte funksjonsnedsettelser og utviklingshemming (f.eks. autismevansker, cerebral parese, down syndrom) og de med ervervede funksjonsnedsettelser (f.eks ervervet hjerneskader, afasi, demens).

AAC publishes scientific articles on ASK that report research on mapping, treatment rehabilitation, and training for people who use or can use ASK; or discusses theory, technology, and development of ASK systems. There is a wide range of topics, which reflect what is happening in the field internationally.

AAC publishes manuscripts in the following categories:
• Systematic reviews and meta-analyzes
• Tutorials
• Forum papers
• Case studies

More detailed information about the journal is available on the  ISAAC AAC website .

isaac logo
Logg inn