Isaac dagskonferanse 2020

 

 

Kontaktinformasjon
Fakturaadresse
Kryss av for hvilken kategori du tilhører. Du kan kun melde på en person pr skjema.
Gratis
Gratis
Kr. 350,-
Kr. 350,-
Kr. 700,-
Kr. 700,-
Kr. 500,-
Dersom du er ASK-bruker ønsker vi å vite om du vil delta på hele konferansen eller kun på Brukertreffet.