ASK I BARNEHAGELOVEN

Fra 1. august 2018 trer lovendringen i kraft. I barnehagelovens §19  står det :

 «Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon».

SIMMILAR ARTICLES

Webinar: David McNaughton om overganger

Isaac Konferansen 2022

ISAAC konferansen 2022

ISAAC KONFERANSEN 2022 ER DIGITAL

isaac logo
Logg inn