Medlemskap i ISAAC

Et medlemskap i den norske avdelingen av ISAAC innebærer også at du er medlem av den verdensomspennende organisasjonen.

Enkeltmedlem

Som enkeltmedlem vil du få invitasjon til ISAAC arrangementer i Norge og internasjonalt. Ved disse arrangementer gis det rabatt for medlemmer av ISAAC.  Abonnement på ISAAC Norges medlemsblad Dialog er inkludert i medlemskapet. Pris for enkeltmedlemskap kr. 500,-
Hvis du ønsker å abonnere på det internasjonale tidsskriftet AAC og være enkeltmedlem er prisen kr 900,- pr år.

Brukere av ASK 

Medlemskapet gir de samme fordeler som enkeltmedlemskap, men er forbeholdt brukere av alternativ kommunikasjon. I tillegg gir medlemskapet anledning til å søke stipend for bl.a. støtte til reise til nasjonale og internasjonale konferanser.
Pris kr. 200,-
Pårørende/brukere av ASK tilbys det internasjonale tidsskriftet AAC til redusert pris (kr. 400,- pr år).

Pårørende av ASK brukere

Medlemskapet gir de samme fordeler som enkeltmedlemskap, men er forbeholdt pårørende til brukere av alternativ kommunikasjon. I tillegg gir medlemskapet anledning til å søke stipend for bl.a. støtte til reise til nasjonale og internasjonale konferanser.
Pris kr. 200,-.
Pårørende/brukere av ASK tilbys det internasjonale tidsskriftet AAC til redusert pris (kr. 400,- pr år).

Student (full tid)

Medlemskapet gir de samme fordeler som enkeltmedlemskap, men er forbeholdt helttidsstudenter.
Pris kr. 300,-
Studenter tilbys det internasjonale tidsskriftet AAC til redusert pris (kr 400,- pr år).

Pensjonist

Medlemskapet gir de samme fordeler som enkeltmedlemskap, og har samme pris som for studenter.
Pris kr. 300,-
Medlemskapet gjelder kun medlemmer som er fylt 67 år. Eksisterende medlemmer i ISAAC som allerede er fylt 67 år må selv ta kontakt med ISAAC Norge for endring av sitt medlemskap. Pensjonister tilbys i tillegg det internasjonale tidsskiftet AAC til redusert pris (kr 400,- pr år).

Endringer i medlemskapet sendes til regnskap@isaac.no 

Internasjonale bedrifter (Corporate member)

Medlemskap for private virksomheter. Medlemskontingent blir fastsatt av ISAAC International. Les mer om medlemskapet her.