OM ISAAC

ISAAC –  er en forkorting for International Society for Augmentative and Alternative Communication

ISAAC er en internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre kommunikasjonsmulighetene for barn og voksne med omfattende kommunikasjonsvansker.

ISAAC ble grunnlagt i 1983. I 1992 ble den norske avdelingen av ISAAC dannet. ISAAC Norge en en del av den internasjonale organisasjonen, men fungerer selvstendig med eget styre og økonomi. 

ISAAC Norge

arbeider for å være en samlende organisasjon for personer som bruker alternativ kommunikasjon, og for alle som er interessert i og arbeider med alternativ kommunikasjon. Vi ønsker å inspirere til samarbeid, utvikling og forskning innen alternativ kommunikasjon i Norge, slik at alle som kan kommunisere bedre med ASK skal få mulighet til det. ISAACs medlemmer er brukere av ASK, pårørende og fagpersoner (logopeder, spesialpedagoger, ergoterapeuter, psykologer, leger, ingeniører m.fl.), institusjoner, firma og andre som er interessert i området. Som medlem i ISAAC Norge er du også medlem i den internasjonale organisasjonen. Som medlem i ISAAC støtter du utvikling, forskning og informasjon om ASK i store deler av verden.
isaac logo
Logg inn