RETTIGHETER

CRPD 

Her står det noe om FN konvensjonen og et par setninger om hvordan rettighetsgruppa forholder seg til den….. Når man trykker på *lenken* eller på bildet til høyre av FN- logoen så kommer man inn i en ny side- med oversikt over de dokumentene som Rettighetsgruppa har jobbet

Les mer….

IDEELLE RETTIGHETER 

 dokumentene som Rettighetsgruppa har jobbet

Les mer….

SPRÅK

 

Her kommer det litt tekst

Hvis man trykker på bildet eller Les mer.. så kommer man inn på en ny side som viser en oversikt over dokumenter som rettighetsgruppa har jobbet med. 

Les mer…

 

YTRINGSFRIHET

 

Her kommer det litt tekst

Hvis man trykker på bildet eller Les mer.. så kommer man inn på en ny side som viser en oversikt over dokumenter som rettighetsgruppa har jobbet med. 

Les mer….

 

SKOLE

Her finner du lovverk, forskrifter, veiledere mm som gjelder ASK og skole. (Grunnskole, videregående skole og voksenopplæring)

Under arbeid

Les mer….

 

BARNEHAGE

Her finner du lovverk, forskrifter, veiledere mm som gjelder ASK og barnehage/ barnehagealder. 

Siden er under arbeid. 

 

 

Les mer….

DIGITALE LÆREMIDLER

Her kommer det litt tekst

Hvis man trykker på bildet eller Les mer.. så kommer man inn på en ny side som viser en oversikt over dokumenter som rettighetsgruppa har jobbet med. 

Les mer….

HELSE

Her kommer det litt tekst

Hvis man trykker på bildet eller Les mer.. så kommer man inn på en ny side som viser en oversikt over dokumenter som rettighetsgruppa har jobbet med. 

Les mer….

TVANG

Her kommer det litt tekst

Hvis man trykker på bildet eller Les mer.. så kommer man inn på en ny side som viser en oversikt over dokumenter som rettighetsgruppa har jobbet med. 

Les mer….

VELFERDSTEKNOLOGI

Her kommer det litt tekst

Hvis man trykker på bildet eller Les mer.. så kommer man inn på en ny side som viser en oversikt over dokumenter som rettighetsgruppa har jobbet med. 

Les mer….

REGIONSREFORMEN

Her finner du høring fra rettighetsgruppa fra 2018. Vi pekte på at det er nødvendig med et nasjonalt senter for ASK, for å kunne bistå og veilede ASK-brukere uavhengig av bosted.

 

Les mer….

ARTIKLER TIL DIAOG OG ANDRE AVISER

 

Her finner du artikler som rettighetsgruppa har levert Dialog. 

Les mer….

 

isaac logo
Logg inn