Regionsreformen

Målet med Regionsreformen var en desentralisering av oppgaver fra stat til fylkeskommunen, herunder Statped sine tjenester til barn, unge og voksne med et ASK- behov. ISAAC Norges høringssvar var knyttet til kun kapittelet som omhandlet Statped og vår uro i forhold til hva dette ville bety for barn, unge og voksne med behov for ASK. Hvordan sikre en videreføring av Statped sin kompetanse ut i fylkeskommunene og hvordan sikre et støttesystem på ASK-brukere, pårørende og fagpersoner? Vi uttrykte et ønske om en nasjonal enhet med ansvar for ASK, enten en videreføring og styrking av ASK-området innenfor Statped, eller oppbygging av en nasjonal enhet eller et senter med at nasjonalt ASK-ansvar. ASK-området lå den gang litt gjemt under tjenester for elever med sammensatte lærevansker. I ettertid er Statped styrket på ASK-området, med en egen avdeling.

2018

Høringssvar og innsigelser mot desentralisering av tjenester på ASK- området. Les mer…

isaac logo
Logg inn