fn- konvensjonen og crpd

*Her bør det stå noe overordnet om CRPD og hvordan rettighetsgruppa jobber. *

Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den skal sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

CRPD står for “Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og tredde i kraft i 2008. 

CRPD

Rettighetsgruppa har skrevet et notat til Bufdir.. “bør være en kort oppsummering her” . Hvis dere vil lese hele notatet så finner dere den her *lenke til pdf*

finne annet bilde?

CRPD

I forbindelse med en muntlig høring så .. ret

tighetsgruppa…. Kort oppsummering.. Les mer her*lenke til pdf*

finne annet bilde?

CRPD

Rettighetsgruppa her også jobbet med.. sivilt samfunn. Bente har…

Les hele dokumentet her *lenke til pdf*

finne annet bilde?

isaac logo
Logg inn