Søk
Close this search box.

Søke prosjektmidler via ISAAC

SØK OM MIDLER TIL HELSEPROSJEKTER

Flere helseprosjekter har fått støtte fra stiftelsen Dam ved å søke midler via Isaac Norge. 

Ønsker du å søke om midler til helseprosjekt?

Frister HelseVår:

  • 1.februar – frist for å sende søknad til Isaac Norge
  • 1.mars – frist for fullstendig søknad
  • 15.mars kl. 15.00 – frist for Isaac Norge til å sende søknaden videre til ExtraStiftelsen.

Frister HelseHøst:

  • 1.august – frist for å sende søknad til Isaac Norge
  • 1.september – frist for fullstendig søknad
  • 15.september kl. 15.00 – frist for Isaac Norge til å sende søknaden videre til Extrastiftelsen

Les mer om ExtraStiftelsen
Les mer om å søke støtte
Les mer om ExtraStiftelsens retningslinjer for helseprosjekter

SØK OM MIDLER TIL FORSKNING

ISAAC NORGE ER TILDELT MIDLER TIL 2 PROSJEKTER GJENNOM EXSTRASTIFTELSEN I 2017

HAR DU EN GOD IDÈ? MEN MANGLER PENGER TIL Å GJENNOMFØRE DEN?

Har du en god idé? Men mangler penger til å gjennomføre den? Da kan du kanskje søke ExtraStiftelsen om midler til ditt prosjekt.

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse.

Tilgang til søknadskjema og innloggingsinformasjon til søknadsportalen Extraweb, får du av Isaac Norge.

Her finner du en oversikt over viktige datoer for søknader og tildelinger i ExtraStiftelsen.
https://extrastiftelsen.no/viktige-datoer/

ISAAC har datoer for når søknaden skal sendes dit. Les mer om det i forhold til Helseprosjekter og Forskningsprosjekter.

Les retningslinjene på https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i god tid før fristens utløp.

Kontaktperson : post@isaac.no

isaac logo
Logg inn